Hollanderwijk in Leeuwarden, ontworpen door Willem Cornelis de Groot

De Hollanderwijk

De Hollanderwijk is een in 1915 ontworpen arbeiderswijk die in 2007 is toegevoegd aan het Beschermd stadsgezicht van Ljouwert. Citaat uit de toelichting op het toewijzingsbesluit: "De wijk is een kenmerkend en historisch belangwekkend voorbeeld van een complex arbeiderswoningen op de kentering naar een zorgvuldiger stedenbouwkundige en architectonische aanpak waarbij naast kwantitatieve ook kwalitatieve uitgangspunten zijn gehanteerd. De invloed van de Inspectie van de Volksgezondheid op het ontwerp van architect W.C. de Groot is evident. (...) De wijk [vertoont], ondanks haar compactheid, (...) verwijzingen naar de Engelse tuinstadgedachte".

Keywords: Friesland, Fryslân, Leeuwarden, Hollanderwijk, Arbeiderswoningen, Volksgezondheid, W.C. de Groot, Beschermd, Stadsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen