Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Ljouwert heeft zich vanaf de jaren 60 fors over het omringende landschap uitgebreid. Bij de aanleg van nieuwe wijken wordt tegenwoordig nauwelijks nog uitgegaan van de in het landschap aanwezige elementen. Men bedenkt speelse vormen en knusse hoekjes op de tekentafel. In de jaren 80 is men bij de bouw van de wijk Camminghaburen begonnen met het aanleggen van wegen, vijverpartijen, bruggen en tunnels. Daarna zijn de huizen neergezet. De foto heb ik destijds gemaakt omdat ik was gefascineerd door die vrijliggende elementen in het kale modderlandschap. Je ziet een passage voor fietsers en voetgangers onder de Grovestins door, één van de latere toegangswegen van de wijk.

Keywords: Leeuwarden, Stadsuitbreiding, Planning, Tekentafel, Camminghaburen, Grovestins, Nieuwbouwijk, Infrastructuur, Aanleg, Brug, Tunnel, Beton, 1984

Fryslansite ©Hendrik van Kampen