PijlNaar de thumbnails

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Ljouwert heeft zich vanaf de jaren 60 fors over het omringende landschap uitgebreid. Bij de bouw van de wijk Camminghaburen in de jaren 80 is men begonnen met het aanleggen van wegen, vijverpartijen, bruggen en tunnels. Daarna zijn de huizen neergezet. De foto heb ik destijds gemaakt omdat ik was gefascineerd door die vrijliggende elementen in het kale modderlandschap. Je ziet de toekomstige passage voor fietsers en voetgangers onder de onder de zuidelijke toegangsweg door, de Grovestins.

Keywords: Leeuwarden, Stadsuitbreiding, Camminghaburen, Grovestins, Nieuwbouwijk, Infrastructuur, Aanleg, Brug, Tunnel, Beton, 1984

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen