PijlNaar de thumbnails

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel 1984

Bij de bouw van de wijk Camminghaburen is men begonnen met het aanleggen van wegen, vijverpartijen, bruggen en tunnels. Daarna zijn pas de huizen neergezet. De foto heb ik destijds gemaakt omdat ik was gefascineerd door die vrijliggende elementen in het kale modderlandschap. Je ziet de toekomstige passage voor fietsers en voetgangers onder de onder de zuidelijke toegangsweg door, de Grovestins. De hoogspanningsmasten in de achtergrond zijn de zelfde als op de vorige foto's.

Keywords: Leeuwarden, Stadsuitbreiding, Camminghaburen, Grovestins, Nieuwbouwijk, Infrastructuur, Aanleg, Brug, Tunnel, Beton, 1984

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen