PijlNaar de thumbnails

Ljouwert, Grote Kerkstraat

De Grote Kerkstraat is één van de oudste straten van Leeuwarden. Hij vormt de verhoogd liggende verbindingsweg tussen de westelijke terp Oldehove en de oostelijke terp Nijehove. Uit opgravingen is gebleken dat de terp Oldehove al bewoond was in de Romeinse tijd. De eerste vermeldingen van Leeuwarden als nederzetting zijn onder de naam Nijehove. In 1435 ging Nijehove samen met de terpen Hoek en Oldehove verder onder de naam Leeuwarden. Warden is het meervoud voor Ward, een andere benaming voor terp, waar de "Leeuw" vandaan komt is niet bekend. De stad kent meer dan 200 spellingsvariaties in historische bronnen.

De foto is genomen op de plek waar de Kleine Hoogstraat aansluit op de Grote Kerkstraat. Dat is het hoogste punt van de terp Nijehove, +5,5 meter NAP.


Keywords: Friesland, Fyslân, 11 Steden, Elf Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Grote Kerkstraat, Kleine Hoogstraat, Terp, Nijehove, Oldehove, Verhoogd, Verbinding, Smal, Lintarwrde, Liunvero, Liunvert, Lienward, Liowerth, Liwardia, Leovardia, Luworden, Lyouwerth, Leverdt, Liouwerd

Ljouwert, Grote Kerkstraat
informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen