Leeuwarden, Grote Kerkstraat

De westelijk gelegen Oldehove terp is veel ouder dan de twee Nijehove terpen in het oosten. Uit opgravingen is gebleken dat Oldehove bewoond was vanaf de Romeinse tijd, 100 v.Chr. Nijehove is aan weerszijden van de Ee ontstaan als agrarische nederzetting rond het jaar 750 n.Chr. De Grote Kerkstraat is tegenwoordig de verhoogd liggende verbindingsweg tussen Oldehove en Nijehove. De Grote Kerkstraat lijkt de meest logische route van Oldehove naar Nijehove. Bij opgravingen die in 1998 moesten worden uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw aan de Bollemanssteeg, is gebleken dat het westelijke deel van de Grote Kerkstraat pas rond 1435 kan zijn ontstaan. In dat jaar werden Oldehove en Nijehove samengevoegd tot ťťn plaats die stadsrechten kreeg. Bij het onderzoek zijn restanten van een 14e eeuwse muur aangetroffen waarvan de oriŽntatie niet past in het huidige stratenplan. De verkaveling van de 14e eeuwse laag maakt een hoek van 45į ten opzichte van de Grote Kerkstraat en lijkt meer aan te sluiten op de verkaveling van de Bagijnestraat.

De foto is gemaakt op het hoogste punt van de terp Nijehove, +5,5 meter NAP. Hij is genomen op de hoek van de Kleine Hoogstraat en de Grote Kerkstraat. We kijken door de Grote Kerkstraat naar het oosten. Aan het eind is de Keimpemastins zichtbaar. De stins ligt aan het Jacobijnerkerkhof, waar ook de Grote kerk staat.


Keywords: Friesland, Fysl‚n, 11, Elf, Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Grote Kerkstraat, Terp, Nijehove, Oldehove, Verhoogd, Verbinding, Smal

Bron: ARC-Publicaties 28 - M.A.Huisman, B.Huizenga & S.J.Tuinstra I.Stuijts, G.J.deRoller ,A.M.Bakker & H.Halici - Archeologisch onderzoek op de nieuwbouwlocatie Bollemanssteeg te Leeuwarden, Gemeente Leeuwarden - Groningen, 1999, ISSN 1574-6879

Leeuwarden, Grote Kerkstraat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen