PijlNaar de thumbnails

Leeuwarden, Grote Kerkstraat

De Grote Kerkstraat is één van de oudste straten van Leeuwarden. Hij vormt de verhoogd liggende verbindingsweg tussen de westelijke terp Oldehove en de oostelijke terp Nijehove. Uit opgravingen is gebleken dat de terp Oldehove bewoond was vanaf de Romeinse tijd.

De foto is genomen op de plek waar de Kleine Hoogstraat aansluit op de Grote Kerkstraat. Dat is het hoogste punt van de terp Nijehove, +5,5 meter NAP. Aan het eind van de straat is nog de Keimpemastins zichtbaar. De stins ligt aan het Jacobijnerkerkhof, waaraan ook de Grote kerk staat.


Keywords: Friesland, Fyslân, 11, Elf, Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Grote Kerkstraat, Terp, Nijehove, Oldehove, Verhoogd, Verbinding, Smal

Leeuwarden, Grote Kerkstraat
informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen