Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Grote of Jacobijnerkerk

In 1245 is in Ljouwert een Dominicanerklooster gesticht op de noordoostelijke hoek van de terp Nijenhove. Kloosters hebben in de Middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld bij het inrichten van het Friese landschap. Van de kloosters zelf zijn echter nauwelijks zichtbare sporen bewaard gebleven. Als onderdeel van het klooster op Nijenhove is in 1275 met de bouw van de kerk begonnen. Bij een brand in 1392 is het dak van de kerk verwoest. Het heeft tot 1521 geduurd voordat het gebouw zijn huidige vorm kreeg. In de loop van die bouwperiode zijn een aantal grote uitbreidingen geweest. Van 1971 tot 1979 en van 2001 tot 2003 zijn er ingrijpende restauraties uitgevoerd. In de Grote Kerk bevindt zich de Grafkelder van de Friesche Nassaus.

Keywords: Leeuwarden, Ljouwert, Elf steden, Dominicanen, Klooster, Grote kerk, Jacobijnerkerk, Rijksmonument ID: 24225, Friese, Stadhouders, Koninklijke, Grafkelder

Fryslansite ©Hendrik van Kampen