Vrachtschepen liggen aan de Emmakade op een koude nevelige ochtend

Emmakade met het Nieuwe Kanaal

In de 19e eeuw ging het merendeel deel van het goederenvervoer in Fryslân over het water. Vanuit Ljouwert (Leeuwarden) kon men via het Vliet of het voormalige riviertje de Potmarge op het vaarwater van de Tynje komen, van daar ging het verder naar Groningen en Lemmer. Omdat het Vliet te smal werd en de Potmarge te kronkelig was, is in 1895 het Nieuwe Kanaal gegraven en zijn de Emmakaden aangelegd. In 2007 is het gebied rond het kanaal toegevoegd aan het beschermde stadsgezicht. Tegenwoordig hebben de hier liggende vrachtschepen een woonfunctie. Om voor een ligplaats in aanmerking te komen moet een schip moet een historisch woonschip of museaal woonschip zijn. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11, Elf, Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Nieuwe Kanaal, Vrachtschepen, Emmakade, Ochtend, Nevel, Koud, Rook, Kachel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen