PijlNaar de thumbnails

Het bolwerk van Leeuwarden in de late herfst

Ljouwert, Bolwerk

Het bolwerk van Leeuwarden in de late herfst. Hier ligt de Prinsentuin die 1648 werd aangelegd in opdracht van prins Willem Frederik van Nassau ter ere van de Vrede van Münster en het eind van de Tachtigjarige Oorlog. De tuin was lange tijd afgesloten voor het publiek. in 1795 werd hij vrij toegankelijk in opdracht van Koning Willem I. De tuin is verschillende keren verbouwd. Het huidige ontwerp is in 1822 gemaakt door Roodbaard.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11, Elf, Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Bolwerk, Stadsgracht, Prinsentuin, Pier Pander, Museum, Tempel, Nevel, Herfst

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen