Voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden

De Blokhuispoort

Na de periode van de "Friese Vrijheid" benoemde keizer Maximiliaan van Oostenrijk hertog Albrecht van Saksen (1443-1500) in 1498 tot gouverneur van Groningen en Friesland. De hertog was de eerste die Friesland onder controle wist te krijgen. Hij liet bij Harns en Ljouwert blokhuizen bouwen om de stad te verdedigen maar ook om de bevolking onder controle te kunnen houden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de blokhuizen, na te zijn veroverd, ontmanteld. Het blokhuis van Ljouwert werd in 1580 omgebouwd tot gevangenis. Tot 2014 hebben er gevangenissen op deze plaats gestaan. De laatste gevangenis, de Blokhuispoort (1870) is verbouwd tot cultureel bedrijvencentrum dat in 2017 zijn deuren opende.

Keywords: Leeuwarden, Hertog Albrecht van Saksen, Blokhuis, Dwangburcht, Gevangenis, Blokhuispoort, Cultureel, Bedrijvencentrum, Rijksmonument

Fryslansite ©Hendrik van Kampen