Tuinhuis door W.C. de Groot bij het Anthony Gasthuis in Leeuwarden

Tuinhuis bij het Sint Anthony Gasthuis

Ljouwert was begin 17e eeuw een grote, relatief dunbevolkte stad. Op oude stadsplattegronden zien we veel tuinen. Ten noorden van de Grote Kerkstaat werd op grote schaal getuinierd. Op de kaart van Johan Sems (1603) zijn boomgaarden en tuinen goed te herkennen (Beeldbank HCL). Tussen de bebouwing van de Grote Kerkstaat en de tuinen lag een gracht. In 1857 kopen de voogden van het 16e eeuwse St. Anthonygasthuis aan de Grote Kerkstaat, aan de overkant, een herenhuis met tuin voor nieuwbouw. Rond het nieuwe gasthuis is genoeg ruimte voor een grote tuin. Op de foto zien we de tuin met een tuinhuis naar ontwerp van W.C. de Groot (1853-1939). In het tuinhuis bevindt zich een aantal panelen met informatie over de tuin.

Keywords: Ljouwert, Leeuwarden, Anthony, Gasthuis, Grote Kerkstaat, Tuinen, Tuinhuis, W.C. de Groot

Fryslansite ©Hendrik van Kampen