PijlNaar de thumbnails

Stadsuitbreiding Camminghaburen situatie 2021

Stadsuitbreiding Camminghaburen situatie 2021

In 2021 valt op dat het zicht op de horizon is verdwenen. Er staan woningen en veel meer bomen. Daardoor is een aantal objecten niet meer te zien. De vuilverbranding is afgebroken. Wel zien we nog de Hoogspanningsmasten, rond de linker twee staan nu drie Windmolens, de andere hoogspanningsmasten steken nog net boven de bomen uit. Rechts is de schoorsteen van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland nog te zien (nu Friesland Campina). Nog iets verder rechts zien we net het topje van de Achmeatoren. Waar de schapen stonden zijn nu de "Nieuwe Wielen", een meertje waar een wandelpad omheen loopt. De standplaats van deze foto is 100m noordelijker, op de plek waar de foto uit 1984 is genomen, kan je de horizon niet meer te zien.

Keywords: Leeuwarden, Stadsuitbreiding, Camminghaburen, Nieuwe Wielen, Woonwijk, Recreatie, Natuur, Wandelen, Ontwikkeling

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen