PijlNaar de thumbnails

Stadsuitbreiding Camminghaburen situatie 1984

We kijken vanaf de weg "Alddiel" bij recreatiegebied de Groene Ster richting het westen, over de Lage Buitenlanden, naar de skyline van Leeuwarden. De donkere dunne lijn, rechts voor de horizon langs, is de vaart "Alddiel". Op de horizon is van links naar rechts te zien: het Rood Pannenhuis, een doos van industrieterrein "de Hemrik", Hoogspanningsmasten, Vuilverbranding en de Achmea residentie (een klein blokje). Dan volgen drie schoorstenen, de eerste is van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland, de twee andere zijn van de PEB Elektriciteitscentrale Leeuwarden. De Centrale is in 1980 gesloten. Op die plaats is nog wel een schakelstation waar het netwerk van Leeuwarden op aansluit. Uiterst rechts is nog net de nieuwbouw van het PEB kantoor te zien, (met bouwkraan, nu Liander).

Keywords: Leeuwarden, Camminghabuurster polder, Lage Buitenlanden, Rood Pannenhuis, Vuilverbranding, CCF, Centrale, Sneeuw, Schapen, Stadsuitbreiding, Hek

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen