PijlNaar de thumbnails

Lorentzsluizen in de Afsluitdijk

Lorentzsluizen (1933)

Bij de afsluiting van de Zuiderzee werd het afvoeren van het water, dat via rivieren en kanalen in het IJsslemeer stroomt, mogelijk door de aanleg van twee grote spuisluizencomplexen. Aan de Friese kant zijn dit de Lorentzsluizen, aan de Hollandse kant liggen de Stevinsluizen. Het gehele sluizencomplex is rijksmonument.

Keywords: Lorentzsluizen, Spuisluizen, Zuiderzee, IJsselmeer, Afsluitdijk, 1933, Functionalistische stijl, Dirk Roosenburg, Bureau, Zuiderzeewerken, Rijksmonument ID: 516527

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen