LoaiÔngea, LoŽnga

LoaiÔngea

LoaiÔngea is het restant van een terpdorp op nog geen 250 meter van de rondweg van Snits. Bij de aanleg van de nieuwbouwijk Harinxmaland heeft het een deel van zijn grondgebied moeten afstaan aan de stad. Van oorsprong was LoaiÔngea een terpdorp met een 14e eeuwse kerk. In de 18e eeuw is de kerk afgebroken en vervangen door een Klokkenstoel.

Keywords: Lege Geaen, LoŽnga, Restant, Terpdorp, Klokkenstoel, Sneek, Groei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen