Blessebrugschans bij Wolvega

Blessebrugschans

Op oude kaarten (vanaf Schotanus 1664) is de schans niet terug te vinden. Op luchtfoto's voor 2010 is nog geen spoor van de schans te ontdekken. In 2010 is de schans opgegraven waarbij de aarden wal en de brug zijn hersteld, ook zijn de oorspronkelijke meanders van de Linde weer uitgegraven. Bij de uitvoering van het project waren Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea betrokken. In de winter staan de voor de schans liggende graslanden plasdras wat de beleving van de historische Friese Waterlinie compleet maakt

Keywords: Blessebrugschans, Linde, Lindevallei, Tachtigjarige, Tweede, Münsterse, Oorlog, Friese, Waterlinie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen