Bekhofschans

De Bekhofschans is in 1582, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog aangelegd voor de verdediging van Fryslân. Hij was onderdeel van een keten schansen die samen de Friese Waterlinie vormden. De Spanjaarden hebben Fryslân echter nooit kunnen aanvallen omdat ze werden tegegehouden bij Steenwijk. Later, tijdens de Tweede Münsterse Oorlog (1672-1674) werd Fryslân bedreigd door de bisschop van Münster (Bernard van Galen, bijnaam: Bommen Berend). De oude schansen werden opgeknapt en in het landschap werden dijken aangelegd om het land te kunnen inunderen. Dat kwam echter niet goed van de grond omdat de plaatselijke boeren hier niet van gediend waren en de boel vertraagden. Uiteindelijk kon Bommen Berend hierdoor Fryslân binnendringen. Echter zorgde een stormvloed voor hoge waterstanden die de beken optrok en het land toch nog onder water zette. De vijandelijke legers waren hierdoor genoodzaakt zich terug te trekken.

Van de 12 schansen van de Friese Waterlinie zijn de meeste geheel verdwenen. Ze zijn alleen terug te vinden in geschriften en op oude kaarten. Van enkele schansen zijn nog sporen in het landschap te zien, twee zijn geheel gereconstrueerd, alleen van de Bekhofschans zijn delen van de orignele 16e eeuwse wallen behouden. Van de schans op de heide bij Bakkeveen (nr.11) waren ook nog zichtbare sporen maar deze schans is nieuwer en heeft alleen gediend als oefenschans.


Keywords: Friese, Waterlinie, Bekhofschans, Tachtigjarige, Oorlog, Tweede, Münsterse, Bommen, Berend, Lindevallei

Friese Waterlinie, Bekhofschans

Fryslansite ©Hendrik van Kampen