Leonserpolder

Leonserpolder

De Leonserpolder is een weidevogelreservaat van Natuurmonumenten, daarnaast is het landschap van grote cultuurhistorische waarde. Op de foto een overzicht van de polder, het is een restant van het kwelderlandschap zoals het in gebruik is genomen voordat er dijken waren. Het landschap is ontstaan in ee periode die zich uitstrekt van het eind van de IJzertijd tot in de Middeleeuwen. De hoogteverschillen in het landschap waren van nature aanwezig. Bij de inrichting maakte men optimaal gebruik van de mogelijkheden die de kwelder bood. Op de hogere delen zijn sporen van nederzettingen en huisplaatsen uit de IJzertijd gevonden, deze hadden nauwelijks sporen van een terp. De onregelmatige blokverkaveling volgt de natuurlijke grenzen van slenken, kreken en prielen. Rond de percelen liggen lage dijkjes om de vloed te keren. De richting van de greppels per perceel loopt in elk perceel anders, ze wateren af naar de lage punten in het landschap. Naast de sporen uit de IJzertijd liggen er nog enkele kleinere bewoonde terpen rond het gebied. Ze hebben zich weten te handhaven toen landschap begon te verdrinken. Grote dorpen vinden we hier niet. Rechts ligt Baard (met kerktoren) en Links het buurtschap "de Him" dat onder Jorwert valt.
Keywords: Leonserpolder, Paleolandschap, IJzertijd, Romeinse tijd, Kwelder, Slenken, Kreken, Prielen, Verkaveling, Dijkjes, Onregelmatige, Blokverkaveling, Ochtend, Zonlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen