Terpdorp Leons, Lions

Terpdorp Leons (Lions)

Leons is het naamgevende terpdorpje van de Leonserpolder. Je kan op deze foto zien hoe de evolutie van veel terpen zich heeft voltrokken. Door de stijgende zeespiegel namen overstromingen in het bewoonde kweldergebied toe. Men ging er toe over om de woonplaats kunstmatig te verhogen tot een terp. Nadat er dijken werden aangelegd was het wonen op een terp niet meer noodzakelijk. Boerderijen werden verplaatst naar de rand. Na de kerstening verrees de kerk op de gezamenlijke open plaats in het midden van de terp en kon nog dienst doen als vluchtplaats. Sommige terpen zijn verlaten, op andere ontwikkelde zich dichte bebouwing rond de kerk. In de 19e eeuw werden veel terpen geheel of gedeeltelijk afgegraven om met de vruchtbare terpaarde de schrale zandgronden te bemesten.

Keywords: Fryslân, Terpen, Ontwikkeling, Kerk, Centraal, Afgraven, Boederijen, Rand, Radiaal, Leons, Lions

Fryslansite ©Hendrik van Kampen