Leonser Opfeart

Vroeger vond vrijwel alle transport over het water plaats. Dorpen werden langs kleinere slenken geplaatst of men groef een verbinding naar het dichts bijzijnde vaarwater. Zo'n vaart van de doorgaande route tot aan het dorp heet een Opvaart (Opfeart). Vrijwel elk Fries terpdorp heeft zo'n verbinding. Op de foto de Leonser Opfeart die uitkomt in de Boalserter Feart.

Keywords: Lionser, Leonser, Opfeart, Opvaart, Vaarverbinding, Terpdorp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen