Leons, Kerk met Pastorie

Leons, Kerk met Pastorie

De Kerk met Pastorie van een van de kleinste dorpen van Fryslân, Leons (Lions). Toen rond het begin van de jaartelling de zee meer invloed kreeg in het kwelderlandschap, ontstond de Middelzee. Langs de kust van dit tot diep in het binnenland reikende estuarium ontstond een grote oeverwal. In het lage land tussen de kwelderwal van Dronryp-Winsum en de oeverwal van de Middelzee kon het water slecht weg. Het land werd ongeschikt voor de landbouw en was eigenlijk alleen nog bruikbaar als hooiland. Delen van het historische landschap zijn hierdoor bewaard gebleven. Westelijk van het dorp ligt de Leonserpolder die een vroeg middeleeuwse verkaveling heeft. In de polder zijn sporen van bewoning uit de IJzertijd aangetroffen.

Keywords: Friesland, Fryslân, Leons, Lions, Kerk, Catharinakerk, 14e eeuw, Pastorie, Dorp, 25, Inwoners

Fryslansite ©Hendrik van Kampen