Lauwersmeer, Ezumakeeg

Lauwersmeer, Ezumakeeg

Het ontstaan van de Lauwerszee is begonnen aan het begin van de jaartelling. De zee kon via het dal van de Lauwers geleidelijk het land binnendringen. Tijdens deze periode slibde het landschap van Oostdongeradeel hoog op. Door menselijke activiteiten zoals turfgraven en zoutwinning daalde de bodem en werd de komberging van het achterland vergroot. Tijdens een aantal grote stormvloeden na het jaar 600. werd het groeien van de Lauwerszee versneld. Door het ontstaan van de Lauwerszee kreeg ook de Hunze, via het Reitdiep een verbinding met de Lauwerszee. Vooral in het zuiden en oosten ging veel land verloren. Rond de 12e eeuw werd begonnen met dijkbouw en landaanwinning. Uiteindelijk is in 1969 de Lauwerszee afgesloten en werd het Lauwersmeer.

Keywords: Lauwersmeer, 1969, Afgesloten, Zoet, Ezumakeeg, Nationaal Park, Vogels, Steltlopers, Waddenzee, Estuarium

Fryslansite ©Hendrik van Kampen