PijlNaar de thumbnails

De ontginning van Hoogveen is begonnen vanuit Beken

Alde Lauwers

De ontginning van het hoogveen is waarschijnlijk begonnen via beekdalen, vanuit riviertjes die bevaarbaar waren. Langs deze watergangen kon men tot diep in het gebied doordringen. Vervolgens werden er afwateringsloten gegraven om het veen droog te leggen. De sloten lagen met de stroomrichting van de beek mee in een hoek. De hoek die de ontwateringssloten aan weerskanten van de beek maken, is op kaarten en luchtfoto's goed te herkennen en is op deze foto ook zichtbaar. Vervolgens kon men op de drooggelegde oever wonen en boeren.

Keywords: Alde, Oude, Lauwers, Surhuzemer Mieden, Verkaveling, Ontginning, Beek, Sloten, Hoek, Stroomafwaarts, Droogleggen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen