De ontginning van Hoogveen is begonnen vanuit Beken

Alde Lauwers

De ontginning van het hoogveen is waarschijnlijk begonnen via beekdalen, vanuit riviertjes die bevaarbaar waren. Langs deze watergangen kon men tot diep in het gebied doordringen. Vervolgens werden er afwateringsloten gegraven om het veen droog te leggen. De sloten lagen in een hoek met de stroomrichting van de beek mee. De hoek van de ontwateringssloten aan weerskanten van de beek maken dat het geheel heeft iets van een visgraat heeft en is op kaarten en luchtfoto's goed te herkennen. Op de drooggelegde oever van de beek kon men nu wonen en boeren.

Keywords: Alde, Oude, Lauwers, Surhuzemer Mieden, Verkaveling, Ontginning, Beek, Sloten, Hoek, Stroomafwaarts, Droogleggen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen