Slenk in een Kwelderlandschap

Kwelderlandschap

Voordat er zeedijken waren stroomde het water vanaf de hoge zandgronden via beken en rivieren naar Zee. Met het getij kon zeewater dagelijks het landschap in- en uit stromen. Bij stormvloed kwam het buiten de oevers van slenken en prielen en liet het slik achter. Zo werd laagje voor laagje een kwelder opgebouwd die hoog boven de zeespiegel kon uitgroeien. Op de hoogst opgeslibde delen was het veilig genoeg om te wonen. Trekvissen zoals Zalm, Zeeforel, Aal en Driedoornige Stekelbaars konden vrij in en uit zwemmen van zout naar zoet via geleidelijke natuurlijke overgangen.

Keywords: Kreek, Geul, Slenk, Kwelder, Afwateren, Zwaartekracht, Zee, Stromen, Vrij, Open, Trekvissen, Aal, Terpen, IJzertijd, Vroege Middeleeuwen, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen