Beginnende stormvloed

Beginnende stormvloed

Beginnende stormvloed, de kwelder loopt onder water tijdens een herfststorm. De hoogwatervluchtplaatsen voor vogels zijn ondergelopen, grote groepen vliegen rond op zoek naar een plek om toch te kunnen rusten. Tijdens zo'n overstroming wordt veel slib op de kwelder afgezet.

Keywords: Kwelder, Noard-Fryslān Būtendyks, Overstroming, Hoogwater, Stormvloed, Storm, Wind, Opslibben, Donkere, Lucht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen