Half natuurlijke priel in voormalige landaanwinning

Half natuurlijke priel

Ook al zijn de kunstmatige sloten en greppels dichtgeslibd, ze blijven gevolgen hebben voor het landschap. Op de foto een voormalige dwarssloot die uitkomt in een kunstmatig gemaakte kweldergeul, aangelegd voor de proefverkweldering. De voormalige sloot is sterk uitgesleten en heeft het smalle, diepe profiel van een natuurlijke priel gekregen. Op de plek waar hij in de geul uitkomt is enige meandering te zien die het gevolg is van het in- en uitstromende getij. Bij het omzetten van de landaanwinning naar een meer natuurlijke kwelder zijn pogingen gedaan om natuurlijke geulenstelsels te laten ontstaan. De geulen die ontstonden bleven echter hardnekkig het rechthoekige patroon van voormalige greppels en sloten volgen.

Keywords: Natuur, Kwelder, Kweldergeul, Priel, Blauwdruk, Stroming, Greppels, Sloten, Verleden, Landaanwinning

Fryslansite ©Hendrik van Kampen