Smalspoor Noard-Fryslān Būtendyks

Smalspoor op de kwelder

Een ander overblijfsel uit de tijd van de landaanwinning is het smalspoor. Door het opslibben van de kwelder is de rails gemiddeld wel zo'n 20 cm onder de grond komen te liggen. Bij deze afwateringsloot komen de spoorstaven nog even zichtbaar aan de oppervlakte, de houten draagconstructie die er onder zat is vergaan. Het smalspoor werd gebruikt om materiaal, machines en arbeiders over de brede kwelder naar het slik te vervoeren.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Smalspoor, Landaanwinning, Kwelderwerken, Transport, Rijshout

Fryslansite ©Hendrik van Kampen