Gelaagdheid van de kwelder

Gelaagdheid van de kwelder

Een close-up van een kweldergeul die door een oeverwal loopt. De oever van de geul is steil. Opvallend is de gelaagdheid die aan het licht komt in de uitgesleten buitenbocht. Met elke hoge vloed wordt een laag sediment afgezet, die gelaagdheid is hier zichtbaar.

Keywords: Kwelder, Opslibben, Geul, Kreek, Zoutmelde, Gelaagdheid, Zichtbaar

Fryslansite ©Hendrik van Kampen