Slenk met oeverwal en kwelderbekken

Kweldergeul met oeverwal en kwelderbekken

Een kweldergeul in de kwelder van het Noarderleech boven Marrum. De afstand tussen 2 hoofdafwateringen is hier 800 meter, de overige zijn dichtgeslibd. De kwelder is breder dan bij Ferwert en verder in zijn ontwikkeling. De foto is genomen vanaf een oeverwal die zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. We staan met de rug naar de Waddenzee en kijken naar het kwelderbekken dat 25 cm lager ligt. In het kwelderbekken staan waterplassen. Bij vloed stroomt het water door de geul naar het kwelderbekken, bij eb gaat het via de geul weer terug naar zee. Bij verhoogde waterstanden loopt het water over gehele breedte van de kwelder en wordt sediment op de oeverwal achtergelaten. De loop van de geul is beļnvloed door een rijshoutdam die nog net boven het maaiveld uitsteekt.

Keywords: Oeverwal, Kreek, Kweldergeul, Vergelijking, AHN2, AHN3, AHN4, Ophogen, Kwelderbekken, Komberging, Marrum, Buitendijks, Noorderleeg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen