Kussentjesveenmos, Sphagnum compactum

Kussentjesveenmos, Sphagnum compactum

Kussentjesveenmos komt voor in open pioniersituaties op natte stevige bodem. Het is een kensoort van het Verbond van Gewone Dopheide en komt daar voor op natte open plekken zoals langs paadjes of aan de oevers van vennen. Het groeit vaak in geļsoleerde compacte plakken, kussens waarin de plantjes dicht tegen elkaar staan.

Keywords: Veenmos, Pionier, Natte, Heide, Keileem, Stevig, Vennen, Open, Grond

Fryslansite ©Hendrik van Kampen