Kūkhernster Feart, Kuikhornstervaart

Kūkhernster Feart, Kuikhornstervaart

Aan de noordkant van het Bergumermeer ligt een dalachtige laagte. In het "dal" ligt de Kūkhernster Feart, halverwege gaat hij onder een andere naam verder naar het Lauwersmeer. Het is niet duidelijk of het dal een beekdal is geweest. Mogelijk heeft men bij Kūkherne een zandrug doorgraven. Al in de middeleeuwen werd in Fryslān de waterhuishouding aangepast. Door bodemdaling, het gevolg van ontginning van veengrond, moesten sloten worden gegraven om het water weg te krijgen. Op blad 1250 n.Chr. van de paleogeografische kaart van Nederland is te zien dat de loop van natuurlijke beken al behoorlijk is aangepast. Door het dal loopt dan een voorganger van de Kūkhernster Feart die via de Swadde naar een slenk van de Lauwerszee loopt.

Keywords: Smeltwaterdal, Kūkhernster Feart, Kuikhornstervaart, Waterpark, Zwartkruis, Elektriciteitscentrale, Centrale, Bergum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen