Tsjerkebuorren in Kubaard met bloeiende bomen

KŻbaard, Kubaard

KŻbaard is een terpdorp in het centrum van het oudste gedeelte van de kwelder van Westergo. De bewoning van dit deel van de kwelder is waarschijnlijk al rond 600 v.Chr. begonnen op kreekruggen en kwelderwallen. De eerste terpen werden rond 450 v.Chr. opgeworpen. Dat is gebleken uit vondsten bij opgravingen. De invloed van de zee op het kleiterpenlandschap was wisselend. Er waren rustige tijden maar ook perioden met veel overstromingen waarbij terpen verlaten werden en weer verdwenen onder een nieuwe laag klei. Rond het jaar 1000 begonnen de terpbewoners hun land te beschermen met de aanleg van dijken. Na verloop van eeuwen was er een heel netwerk ontstaan. Rond KŻbaard zijn hiervan nog veel sporen in het landschap zichtbaar.

Keywords: KŻbaard, Kubaard, Terpdorpen, Voorjaar, Bloei, Bomen, Tsjerkebuorren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen