Kerk van het voormalige dorp Kortezwaag

Kerk van Kortezwaag

In 1580 begonen Juw van Dekema en zijn zoon Sytse ten zuiden van het oude agrarische dorp Kortezwaag met turfwinning in de Gorrevenen van Opsterland. De turf werd noordwaards afgevoerd naar de Boorne via de Jonkers Sloot en Nije Sloot. In 1630 werd iets oostelijker een nieuwe vaart gegraven, de Gorre Sloot of Nije Feart. Daarvoor moest de Hege Dyk worden doorgestoken. De Hege Dyk liep vanaf Gersleat via Luksw‚ld, Langezwaag naar Lippenhuizen. Het doorkruisen van de dijk stuitte in het noordwesten op weerstand, men was bang voor de schadelijke invloed van het zure veenwater in de landbouwgebieden.

Keywords: Kortezwaag, Kerk, Nije Feart, Hoogveen, Turfwinning, Hege Dyk, Gorredijk, De Gordyk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen