Historische dijk bij Kollumerpomp

Historische dijk bij Kollumerpomp

Rond 1420 was er in het buitendijkse gebied van Oost-Kollumerland land aangewonnen door het Gerkesklooster. Rond het nieuwe land werd een zeedijk aangelegd. Hij loopt vanaf het Dokkumerdiep, naar Kollumerpomp, dan langzaam afzakkend naar het zuidoosten via Warfstermolen naar Pieterzijl. In volgde in 1529 een nieuwe stap. Er werd een nieuwe buitendijk aangelegd, hij splitst bij Kollumerpomp af van de oude dijk en gaat naar het noordoosten. In Oost-Kollumerland liggen veel dijken, landaanwinningen, en polders in meerdere grote en kleine stappen. Globaal is de inpoldering in 4 stappen in te delen. 1) de Ringdijk rond Oostergo, 2) 1420 verplaatsen van de dijk naar het noorden, 3) 1529 aanleg van de Buitendijk en 4) 1969 afsluiten van de Lauwerszee.

Keywords: Historische, Zeedijk, Kollumerland, Lauwerszee, Kwelder, Landaanwinning, Inpolderen, Stappen, Monniken, Gerkesklooster

Fryslansite ©Hendrik van Kampen