Kollum, Voorstraat en Maartenskerk

Kollum, Voorstraat en Maartenskerk

Kollum ligt precies op de noordrand van het zand van het Drents-Fries plateau, tegen het kwelderlandschap ten zuiden van het Lauwersmeer aan. In het zuidwesten liggen de Noardlike Fryske W‚lden, een kleinschalig landschap met houtwallen, in het noordoosten een open terpenlandschap met polders en landaanwinningen. Kollum is rond het jaar 750 ontstaan, mogelijk vanuit enkele terpjes die noordelijker liggen. Het oudste gedeelte van het dorp ligt rond de Maartenskerk. De Voorstraat loopt over de eerste dijk rond de Lauwerszee, aangelegd ergens in de 11e of 12e eeuw. Kollum heeft als hoofdplaats van de regio een kleinstedelijk karakter. Door het gebied loopt de Gronings-Friese taalgrens. In het gebied wordt een Nedersaksisch dialect gesproken.

Keywords: Voorstraat, Maartenskerk, Zeedijk, Lauwerszee, Overstromingen, Grensgebied, Zand, Kwelder, Zandkop, Kollum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen