PijlNaar de thumbnails

Kollum, zicht de brug over de Zijlsterrijd

Kollum, zicht op de Voorstraat met brug over de Zijlsterrijd

Langs Kollum liep een sterk meanderende getijdegeul, de Dwarsried, een zijgeul van het Dokkumerdiep. De geul kruiste de zeedijk bij Kollum (Voorstraat, Hesseweg), hier lag een spuisluis. In de 16e eeuw werd een kanaal gegraven waarmee de grote meander van de Dwarsried werd afgesneden, de vaarverbinding van het achterland naar de Lauwerszee werd toen de Zijlsterrijd. Delen van de oude Dwarsried liggen nog in het landschap. Op de foto de brug over de Zijlsterijd, gezien vanaf de Westerdiepswal. Het markante huis in de achtergrond is het Rechthuis.

Keywords: Kollum, Fryslân, Dwarsried, Zijlsterrijd, Rechthuis, Westerdiepswal, Oosterdiepswal, Brug, Voorstraat

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen