Kollum, zicht de brug over de Zijlsterrijd

Kollum, zicht op de Voorstraat met brug over de Zijlsterrijd

Langs Kollum liep een meanderende getijdegeul, de Dwarsried, een zijgeul van het Dokkumerdiep. In de 16e eeuw werd een kanaal gegraven waarmee de grote meander van de Dwarsried werd afgesneden, de vaarverbinding van het achterland naar de Lauwerszee werd toen de Zijlsterrijd. Op de foto de brug over de Zijlsterijd, gezien vanaf de Westerdiepswal. Het markante huis in de achtergrond is het Rechthuis. De Zijlsterijd kruist hier de Voorstraat die over de oude zeedijk loopt, de hoogte van het dijklichaam is goed te herkennen.

Keywords: Kollum, Fryslân, Dwarsried, Zijlsterrijd, Rechthuis, Westerdiepswal, Oosterdiepswal, Brug, Voorstraat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen