Hesseweg, Kollum

Hesseweg, Kollum

De Voorstraat zet zich oostelijk van Kollum slingerend voort als de Hesseweg. De Hesseweg loopt over het traject waar de eerste zeedijk rond de Lauwerszee heeft gelegen, op de grens tussen zandgrond en zeeklei. Op de foto is links de polder, rechts het zand. Je kan het weiland rechts zien opbollen. Wat verderop maakt de Hesseweg een grote boog rond een meertje, mogelijk een wiel, ontstaan bij een vroegere dijkdoorbraak. De naam Hesse(n)weg maakt duidelijk dat de dijk is gebruikt als handelsroute. Er bestaan meer Hessenwegen, handelsroutes uit de 17e eeuw die vanuit Duitsland naar het westen liepen. Voor het transport van de goederen maakte men gebruik van zware karren. Een vergelijkbaar traject is bijvoorbeeld op de heide bij Bakkefean nog te herkennen aan karrensporen.

Keywords: Hesseweg, Hessenweg, Zeedijk, Grens, Zand, Kwelder, Handelsroute

Fryslansite ©Hendrik van Kampen