Dwarsried bij Kollum

Dwarsried bij Kollum

De Dwarsried was een sterk meanderende slenk die voor Kollum de vaarverbinding met de rest van de wereld vormde. Het was een zijarm van het Dokkumerdiep, daar aangekomen kon je via de Lauwerszee naar de Waddenzee. In de 16e eeuw is een kanaal gegraven waarmee alle meanders werden afgesneden. Delen van de Dwarsried liggen nog mooi in het landschap maar zijn in het veld vrij lastig te vinden. Op satellietfoto's is hij goed te zien.

Keywords: Zijlsterrijd, Kollum, Dwarsryd, Slenk, Dokkumerdiep, Grootdiep, Historische, Vaarverbinding, Restant

Fryslansite ©Hendrik van Kampen