Kollum

Kollum

Kollum is een dorp met een kleinstedelijk karakter. Het dorp is waarschijnlijk rond het jaar 750 ontstaan vanuit enkele terpen in de omgeving van de rand van het keileemplateau, in het terpenlandschap van de Lauwerszee. In die periode kregen overstromingen vanuit de Lauwerszee steeds meer invloed op het landschap. Rond de 11e-12e eeuw werd een eerste zeedijk rond de Lauwerszee gelegd. Kollum heeft zich aan deze dijk kunnen ontwikkelen tot een toonaangevend dorp in de regio. De invloed van Kollum naar het westen, het gebied van Noardlike Fryske W‚lden, is terug te zien aan de namen van de dorpen Kollumersweach en de Westereen (het westelijke einde), die op een oost-west georiŽnteerde zandrug liggen. (meer Kollum bij Zeeklei/Polders)

Keywords: Kollum, Grensgebied, Keileem, Veen, Zeeklei, Lauwerszee, Uitbreiden, Overstroming, Dijk, Inpolderen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen