Veenweidelandschap van de Kaappolder bij Gaastmeer

Veenweidelandschap bij de Gaastmar

Ten westen van de Lytse Gaastmar ligt de Kaappolder, een schiereiland omringd door meren en brede sloten. De polder werd in 1974 ontsloten door de aanleg van de Kaepwei. Hier ben je in het karakteristieke open veenweidelandschap. Omdat op de arme veenbodem vrijwel alleen gras wil groeien, leefde men hier van oudsher van de melkveehouderij. Daarnaast was visserij, vooral de Palingvangst, van groot economisch belang. De weg over het schiereiland loopt dood, fietsers kunnen met een pontje oversteken naar Nijhuzum.

Keywords: Kaappolder, Gaastmeer, Melkveehouderij, Open, Landschap, Veenweide, Meren, Grasland, Boerderijen, Oranje, Pannendak

Fryslansite ©Hendrik van Kampen