Klooster Domus Novae Lucis, Ter Apel

Klooster Domus Novae Lucis, Ter Apel

In Nedeland is geen provincie die zo is gevormd door de kloosters als Fryslân. Helaas zijn vrijwel alle zichtbare sporen uit het landschap verdwenen. Er is niet meer over dan enkele kerken, tot kerk verbouwde bijgebouwen en wat sporen in de verkaveling van het landschap. Als je nog een indruk wil krijgen van een middeleeuws plattelandsklooster, zoals er vele tientallen in Fryslân hebben gestaan, moet je naar zuidoost Groningen. Daar staat het enige klooster van het noorden dat als gebouw heeft overleefd, Klooster Domus Novae Lucis in Ter Apel. De grootste bloeiperiode van de kloosters in het noorden was van 12e tot 14e eeuw. Er volgde een periode van twisten en moreel verval. In de 15e eeuw kwam er een heropleving van de kloosters dankzij ingrijpende hervormingen. Klooster Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht) is gesticht in 1465. Het is een klooster van de Orde van het Heilig Kruis, ontstaan na de kruistochten in de 12e en 13e eeuw. De reformatie waarbij Luther in 1517 zijn 95 stellingen openbaar maakte en de daaropvolgende Tachtigjarige Oorlog, veroorzaakte de ineenstorting van het kloosterstelsel. In Fryslân werden ze in 1580 gesloten, de bezittingen vervielen aan de Staten van Friesland en de gebouwen werden afgebroken.


Keywords: Middeleeuws, Klooster, Domus Novae Lucis, 1465, Ter Apel, Orde, Kruisheren, Rijksmonument ID: 37457

Fryslansite ©Hendrik van Kampen