Bodemprofiel van Klei op Veen

Bodemprofiel van Klei op Veen

Door bodemdaling, al dan niet met zeespiegelstijging, kregen de veengebieden steeds vaker te maken met overstromingen vanuit zee. Vooral in het lage gebied van de grote meren had men te maken met overstromingen die via de Zuiderzee (nu IJsselmeer) vanuit het zuiden oprukten. Laagliggende ontgonnen en verveende gebieden werden weggeslagen en veranderden in meren. Waar het land na een overstroming weer droog viel werd op het veen een laag zeeklei afgezet. Bij opgravingen worden in de veenlaag onder de klei regelmatig sporen gevonden van greppelpatronen en bewoning.

Keywords: Klei, Veen, Overstromen, Afzetten, Bodemdaling, Zeespiegelstijging, Bullepolder, Leeuwarden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen