PijlNaar de thumbnails

Bodemprofiel van Klei op Veen

Bodemprofiel van Klei op Veen

Door bodemdaling, al dan niet met zeespiegelstijging, kregen de randen van de veengebieden te maken met overstromingen vanuit zee. Er werd na verloop van tijd een laag zeeklei op het veen afgezet. Bij opgravingen in deze gebieden, zijn in de met klei bedekte veenlaag sporen gevonden van boerderijen en nederzettingen.

Keywords: Klei, Veen, Overstromen, Afzetten, Bodemdaling, Zeespiegelstijging, Bullepolder, Leeuwarden

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen