PijlNaar de thumbnails

Kimswert, kerkinterieur met orgel

Het interieur de Sint Laurentiuskerk in Kimswert. Op de vloer van het midddenpad liggen vele oude grafzerken die dateren uit de 17e eeuw. Het interieur van de kerk is uit 1696 en kon worden gerealiseerd dankzij een schenking van Ida van Tiara. De verbouwing is na haar dood uitgevoerd onder leiding van Tjaerd van Aylva, grietman van Wonseradeel. Mogelijk zijn hierbij elementen van een ouder interieur hergebruikt en aan de mode van die tijd aangepast. Het orgel uit 1857 is gebouwd door Willem Hardorff (1815-1899) uit Leeuwarden.

Keywords: Friesland, Fryslân, Kimswert, Laurentiuskerk, Interieur, Schenking, Ida van Tiara, 1696, Orgel, Willem Hardorff, 1857, Grafstenen, Vloer, Heemstra

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen