PijlNaar de thumbnails

Kimswert, Buren

Kimswert, Buren

Tussen de Harnzer Feart en de Laurentiuskerk bevindt zich een mooie compacte bebouwing met o.a. een monumentaal pand uit 1768, het centrale pand met de gevelsteen. Tussen de haaks geplaatste gebouwen is een intiem rechthoekig pleintje. De naam van dit wijkje is de Buren, het maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Kimswert.

Keywords: Kimswert. Buren, Baksteen, Friese, Drieling, Geeltjes, Kalk, Beschermd, Dorpsgezicht, Kwelderrug, Kwelderwal, Terp

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen