Kimswert, Kimswerd

Kimswert, Kimswerd

Kimswert is ontstaan op de onbedijkte kwelder, op de noordelijke oeverwal van de Marneslenk. Hoewel er sporen van bewoning uit 500 v.Chr. zijn gevonden, heeft de terp geen radiale structuur zoals andere oude terpen van het binnenland. Hij heeft zich in de lengte van de oeverwal uitgebreid, de verkaveling loopt vanaf de wal in een rechthoekig patroon over de omgeving, wat wijst op een terp van jongere datum. Mogelijk is de woonplaats tijdelijk verlaten na de Romeinse tijd, toen de zee een toenemende activiteit liet zien. De rechthoekige verkaveling is nog in het huidige dorp terug te vinden. De Laurentiuskerk, uiterst rechts op de foto is een van de oudste kerken van Fryslân en heeft een bijzonder rijk 17e eeuws interieur.

Op de foto kijken we naar het noorden. De doorgaande weg (dwars door het beeld van links naar rechts) loopt over de oeverwal van de Marneslenk. Het water dat we zien is de Harnzer Feart met de witte huisjes van "de Streek". De doorkruist de Harnzer Feart en geeft de richting van de verkaveling aan. Alle zijwegen van de hoofdweg lopen in die richting, die verder gaat in het slotenpatroon buiten het dorp. In het zuiden sluit de Harnzer Feart aan op een restant van de Marneslenk, de Bidlers Feart. Samen volgen de vaarten onder de naam Harnzer Feart, de vroegere loop van de Marneslenk. Ten zuiden van Arum buigt de vaart naar het oosten en verlaat de vroegere Marneslenk bij Grauwe Kat.Keywords: Terpdorp, Kimswert, Streek, Harnzer Feart, Harlingerweg, Grutte Pierwei, Panorama, Laurentiuskerk, Marneslenk, Kwelderrug, Rechte, Blokverkaveling

Fryslansite ©Hendrik van Kampen