PijlNaar de thumbnails

Kimswert, Kimswerd

Kimswert, Kimswerd

Kimswert is ontstaan op de onbedijkte kwelder, op een kwelderwal langs de Marneslenk. Hoewel er sporen van bewoning van 500 v.Chr. zijn gevonden, heeft de terp geen radiale structuur zoals andere oude terpen van het binnenland. Hij is in de lengte van de kwelderrug gegroeid, de verkaveling heeft zich vanaf de wal in een rechthoekig patroon over de omgeving uitgesterkt, wat wijst op een terp van jongere datum. Mogelijk is de woonplaats tijdelijk verlaten na de Romeinse tijd, toen de zee een toenemende activiteit liet zien. De rechthoekige verkaveling is nog in het huidige dorp terug te vinden. Op de foto kijken we naar het noorden. De doorgaande weg in het beeld ligt op de oude kwelderwal. De Harnser Feart met daarlangs de Streek, op de foto rechtdoor, naar voren, doorkruist de weg (kwelderwal) en geeft de richting van de verkaveling aan. Alle zijwegen van de hoofdweg lopen in die richting, die verder gaat in het slotenpatroon buiten het dorp. In het zuiden sluit de Harnser Feart aan op een restant van de Marneslenk. Westelijk heet dat restant de Bidlers Feart en naar het oosten gaat hij verder als Harnser Feart, richting Arum.Keywords: Terpdorp, Kimswert, Streek, Harnzer Feart, Harlingerweg, Grutte Pierwei, Panorama, Laurentiuskerk, Marneslenk, Kwelderrug, Rechte, Blokverkaveling

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen