Juveniele Kievit

Juveniele Kievit

Juveniele Kievit in een klein waterplasje bij Brantgum. Kievitten zijn plevieren en zoeken hun voedsel op zicht.

Keywords: Kievit, Juveniel, Plasje, Foerageren, Plevier, Zichtjager

Fryslansite ©Hendrik van Kampen