Kievit, Vanellus vanellus

Kievit, Vanellus vanellus

Kievitten houden van korte vegetatie met kale plekken. Ze broeden ook op akkers. In Fryslân zijn de hoogste dichtheden broedvogels te vinden op de klei en rond de Friese meren. Overwinterende vogels zitten in de zelfde gebieden maar trekken een beetje met de vorstgrens op en neer.

Keywords: Kievit, Gras, Dauw, Kuif, Iriserende, Veren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen