Keileem

Keileem

De gletsjers van het Saalien, die hier de zwerfstenen hebben gebracht, hebben ook een laag leem afgezet. Deze taaie laag, vermengd met stenen is nog in de ondergrond te vinden. In Gaasterland, waar de gletsjer even heeft stilggelegen, is deze keileem gestuwd, daar liggen heuvels. De zee heeft een deel daarvan afgeslagen waardoor in steilwandjes het keileem goed zichtbaar is. In beekdalen is door stromend water de keileemlaag vaak afgesleten tot op het zand, op de meeste plaatsen in het noorden van het land is echter nog een laag van enkele centimeters tot meters in de ondergrond aanwezig.

Keywords: Keileem, Oudemirdumer, Klif, IJstijd, Saalien, Gaasterland, Stuwwal, Afgezet

Fryslansite ©Hendrik van Kampen