Karrensporen in de Strubben-Kniphorstbosch

Karrensporen in de Strubben-Kniphorstbosch

Karrensporen zijn op veel heideterreinen nog te vinden, de karrensporen kunnen in het ongeschonden oppervlak van natuurterreinen de tijd doorstaan. Het zijn de restanten van oude handelsroutes. Er wordt vanuit gegaan dat de sporen in de Vroegmoderne Tijd zijn ontstaan maar mogelijk zijn de routes over de hogere droge gronden veel ouder.

Keywords: Drenthe, Strubben-Kniphorstbosch, Heide, Karrensporen, Handelsroute, Vroegmoderne Tijd, Archeologisch Reservaat, 2006

Fryslansite ©Hendrik van Kampen