Kapellepôle

Kapellepôle

Nadat het hoogveen tussen de beekdalen was afgegraven en in cultuur gebracht, bleven er hier en daar kleine restanten heide achter. De Kapellepôle ligt tussen de Schoterlandse compagnonsvaart en de Opsterlandse Compagnonsvaart (Boorne en Tjonger). In de Middeleeuwen stond hier een kapel die gewijd was aan Bonifatius. Later is in het terrein zand gewonnen voor de aanleg van een Tramdijk.

Keywords: Kapellepôle, Beekdalen, Heiderestant, Hoogveenafgraving, Rug, Boorne, Tjonger, Zandwinning, Natuurgebied, it Fryske Gea

Fryslansite ©Hendrik van Kampen