Mist in Jorwerd, ingang van de kerk

Jorwert, Jorwerd

Jorwert is ontstaan op een terp aan een slenk op de grens van het lage gebied tegen de oeverwal van de Midddelzee. Jorwert was aanvankelijk het belangrijkste dorp in de omgeving, het had de oudste kerk. Van hieruit zijn andere parochies en kerken afgesplitst. Na inpoldering van de Middelzee konden de dorpen op de oeverwal profiteren van het nieuwe land en verloor Jorwert zijn centrale positie. In augustus 1951 stortte tijdens restauratiewerkzaamheden de toren van de 12e eeuwse kerk in. Om herbouw van de toren te financieren werd een openluchtspel georganiseerd. Het openluchtspel is een belangrijke traditie geworden die nog jaarlijks plaatsvindt.

Keywords: Jorwert, Jorwerd, Terpdorpen, Kerk, Kerkhof, Mist, Bomen, Kerkdeur, Detail, Openluchtspel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen