Park Jongemastate

Park Jongemastate

Op deze plaats stond vanaf de 15e eeuw al een huis, bewoond door de familie Jongema. Het huis is later door brand verwoest. Tussen 1515 en 1530 is een stins gebouwd. Door een huwelijk is die in bezit gekomen van de familie Van Eijsinga. De laatste bewoner was H.B. van Slooten, burgemeester van Rauwerderhem. Na zijn vertrek in 1912 is de State afgebroken en het terrein, met poortgebouw en slotgracht, is door de familie van Slooten geschonken aan it Fryske Gea, om de dienen als wandelpark voor de bevolking van Raard.

Keywords: Park, Jongemastate, Stins, State, Afgebroken, Terrein, Poortgebouw, Slotgracht, Raerd, Rauwerd, Stinzenflora, it Fryske Gea, Schenking, van Slooten

Fryslansite ©Hendrik van Kampen