Jobbegea, Jubbega

Jobbegea, Jubbega

Het dorp is ontstaan bij een sluis in de Schoterlandse compagnonsvaart vanuit een ouder dorp Jubbega. Het oudere dorp bestaat niet meer maar is samen met Schurega bekend onder de naam Jubbega-Schurega. Het tweelingdorp ligt een kilometer ten zuiden van het huidige Jobbegea (Jubbega), dat de oudere dorpen geheel heeft overvleugeld. Op de plek van de sluis is een stuw in het kanaal geplaatst.

Keywords: Jobbegea, Jubbega, Kanaaldorp, Schoterlandse, Compagnonsvaart, Turfwinning, Hoogveen, Sluis, Stuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen